มหาเจดีวัดมกุฏคีรีวัน


พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ ๔๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา เมื่อปี ๒๕๔๖

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(ประจวบ กนฺตจาโร)

ผู้ก่อตั้งวัดมกุฏคีรีวัน

พระญาณดิลก
(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)

เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน


ข่าวกิจกรรม

["error","An access token is required to request this resource."]
1 year ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ... See more

1 year ago

วางได้ ...ใจก็โล่ง
ปลงได้ ...ใจก็เย็น
อภัยเป็น ...ใจก็สงบ

1 year ago

“ก้อนหิน” มันจะหนัก
ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเข้าไปแบก

1 year ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ... See more

1 year ago

ขอประทานถวายสักการะ
เจ้าพระคุณ ... See more

1 year ago

ธรรมบรรยาย โดย พระญาณดิลก (ปัญญา สัทธายุตโต)
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในงาน ... See more

1 year ago

1 year ago
's cover photo

1 year ago

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งตรงกับวันแรม ๘ ... See more

« 1 of 12 »

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม


ภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปปางรับผลสมอ

พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ งานสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมงานวิสาขบูชา ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน