ประมวลภาพ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ งานสมโภชพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน(เขาใหญ่)

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ณ มณฑลพิธีพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา