วันเด็กที่วัดมกุฏคีรีวัน ปากช่อง(เอื้อเฟื้อโดย อาจายร์รังษี)

สมาชิกส่วนหนึ่งของปากช่องได้ช่วยกันลงขัน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน

วัสดุอุปกรณ์ ขนม ของเล่นของรางวัล ไปช่วยกันทำบุญ โดยท่าน

พระอาจารย์แดงได้ชักชวนให้พวกเราไปทำเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้

เด็กๆ โดยไม่มีใครเรียกร้องค่าใช้จ่าย ทุกคนทำไปด้วยความยินดีครับ

ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละ บางท่านไม่มีภาพ โดยเฉพาะช่างภาพ คุณเข่ง ไม่มีภาพเลย และเพื่อนๆ อีกหลายท่าน งานนี้คุณเข่งขออภัยด้วยที่มัวแต่ถ่ายภาพเด็กๆ กับบรรยากาศที่สวยงามมาก

ปีหน้าขอเชิญชวนเพื่อนๆ ที่อยากร่วมทำบุญไปสมทบกันได้ที่นี่ครับ นัดหมายกันก่อนได้นะครับ ที่คุณปู คุณเอก และผม