เจริญพระพุทธมนต์ ข้ามปี  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖  ต่อเนื่อง