เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรม

โครงการ “ลานธรรมเคทีซี ”

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จำนวน 50 คน

พิธีเปิดการอบรมโครงการ “ลานธรรมเคทีซี”

ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน