มหาเจดีวัดมกุฏคีรีวัน


พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ ๔๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา เมื่อปี ๒๕๔๖

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(ประจวบ กนฺตจาโร)

ผู้ก่อตั้งวัดมกุฏคีรีวัน

พระญาณดิลก
(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)

เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน


ข่าวกิจกรรม

2 years ago
's cover photo

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ... See more

2 years ago
พระสังฆาธิการ

... See more

2 years ago
โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

             พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบโอวาทธรรม ... See more

2 years ago
เด็กวัด

รายชื่อพระสงฆ์ นั่งปรก 11 รูป ... See more

เปิดรายชื่อพระสงฆ์ นั่งปรก 11 รูป ... See more

2 years ago

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอบรมกรรมฐาน ภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา ... See more

2 years ago

2 years ago

2 years ago
บาลีภาษาน่ารู้ PaliSikkha : Learning Pali

ปุน อุฏฺฐาย วายมตุ
- อ่านว่า ปุ-นะ อุด-ฐา-ยะ วา-ยะ-มะ-ตุ
- แปลว่า ... See more

2 years ago
's cover photo

2 years ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

ภาพถ่ายบรรยากาศเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอัญธาตุหลวงปู่บุญฤทธิ์ ... See more

« 3 of 12 »

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม


ภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปปางรับผลสมอ

พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ งานสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมงานวิสาขบูชา ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน