มหาเจดีวัดมกุฏคีรีวัน


พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน สร้างอยู่บนยอดเขาชื่อว่า “เนินปัญจสิงขร” วัดความกว้างได้ ๔๘ เมตร ยาว ๔๘ เมตร
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ ๔ รอบ ๔๘ พรรษา เมื่อปี ๒๕๔๖

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(ประจวบ กนฺตจาโร)

ผู้ก่อตั้งวัดมกุฏคีรีวัน

พระญาณดิลก
(ปัญญา สทฺธายุตฺโต)

เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน


ข่าวกิจกรรม

1 year ago
's cover photo

1 year ago
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันมาฆบูชา 19 ก.พ. 2562

เนื่องในดิถีมาฆบูชา วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าพระคุณ ... See more

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม --------------------------------------------- ข่าวในพระราชสำนัก 19 ... See more

1 year ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

บรรยากาศยามเช้า

1 year ago

วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ... See more

1 year ago
's cover photo

กำหนดการ
ในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๐๐ น. ... See more

1 year ago
ธรรมะทาน

อะไรที่ทำไปโดยไม่คิด เมื่อรู้สึกว่าผิด มันก็ย้อนกลับคืนมาไม่ได้

2 years ago

พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน ... See more

2 years ago

วัดมกุฏคีรีวัน ขอเชิญชวน น้องๆหนูๆ และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็กณ ... See more

2 years ago
's cover photo

2 years ago
Photos from วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่'s post

ภาพบรรยากาศงานกฐินสามัคคี ในวันที่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

« 4 of 12 »

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม


ภาพกิจกรรม


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

งานเบิกเนตรพระพุทธรูปปางรับผลสมอ

พิธีอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ งานสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมงานวิสาขบูชา ณ พระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน