ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี ท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก (พระอาจารย์แดง ) เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน

ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิตกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี ท่าน […]

วัดมกุฏคีรีวัน เปิดจองเหรียญ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๕รอบ ๖๐ปี พระญาณดิลก

วัดมกุฏคีรีวัน เปิดจองเหรียญ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๕รอบ ๖๐ปี […]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ […]